2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804
2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804

$45,000

2102 S Joplin Avenue, Joplin, MO, 64804

12
Courtesy of: CHARLES BURT HOMEFOLKS